Kable YKY – główne przewody zasilające. Kilka porad przed zakupem

0
336
kable

Przewody oznaczone jako YKY pełnią wyjątkową funkcję nie tylko w całej instalacji elektrycznej, ale również w budynku, do którego zostały doprowadzone. Są to podstawowe przewody, za pomocą których podłącza się dany budynek do sieci energetycznej. Co prawda, nie wyczerpuje to wszystkich funkcji przewodów YKY, ale stanowi główną przyczynę ich powszechnego wykorzystania. Poniżej skupiamy się dokładniej na tematyce kabli YKY – podpowiadamy jakie cechy konstrukcyjne czynią je wyjątkowo przydatnymi, w jakich warunkach są wykorzystywane oraz o czym warto pamiętać w trakcie zakupu tych przewodów. 

Przewody YKY a zasilanie budynku 

Od wykorzystania przewodów YKY zależeć będzie dostęp całego budynku do energii elektrycznej. Przewody YKY są lokowane między złączeniami energetycznym a główną rozdzielnicą w danym budynku. W rezultacie są to główne transportery energii elektrycznej. Jakiekolwiek uszkodzenia w ich obrębie mogą doprowadzić do mniej lub bardziej poważnych awarii, utrudnić dostęp do energii elektrycznej lub nawet całkowicie pozbawić dany obiekt dostępu do prądu. 

Specyfika przewodów YKY tkwi między innymi w tym, że są przeznaczone do wprowadzania do ziemi. Ich dość duża średnica oraz ciężar znacząco utrudniłoby ich przechowywanie powyżej poziomu gleby. Dlatego umieszczenie w ziemi jest obecnie najbardziej skutecznym i praktycznym sposobem na doprowadzenie energii elektrycznej do danej nieruchomości. Na jaką głębokość należy wprowadzać przewody YKY? Oczywiście, zależy to od stopnia przemarzania gleby na danym terenie. 

W naszym kraju wyróżnia się aż cztery strefy przemarzania. Pierwsza strefa to tereny, w których kable YKY wprowadza się na głębokość 80 cm. W strefie drugiej, przewody lokuje się na głębokości 1 metra. W strefie trzeciej – głębokość docelowa to 1,2 metra. Strefa czwarta to tereny najbardziej zagrożone przemarzaniem, wymagające wprowadzenia przewodów na głębokość nie mniejszą niż 1,4 metra. 

Kable YKY – warunki użytkowania i najważniejsze wymogi bezpieczeństwa 

Wykorzystanie przewodów YKY planuje się już na etapie projektowania budynków lub na etapie prowadzenia prac konstrukcyjnych. Często, przewody YKY umieszcza się wewnątrz rur osłonowych – na przykład karbowanych – które stanowią dodatkową barierę zabezpieczającą przed szkodliwymi oddziaływaniami – chemicznymi, wilgocią, a także uciskiem fizycznym i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Zaleca się także zastosowanie specjalnej folii ostrzegawczej w kolorze niebieskim, którą lokuje się ok. 25 cm powyżej samego przewodu. W ten sposób kabel jest dodatkowo chroniony przed uszkodzeniem, zwłaszcza w przypadku prowadzenia różnego typu robót ziemnych w okolicy Twojego budynku.

Rodzaje przewodów YKY – średnica i moc przyłączeniowa 

Wybierając przewód YKY warto pamiętać o dwóch kluczowych sprawach. Jest to przekrój przewodu oraz zamierzona moc przyłączeniowa budynku. Oba parametry są ze sobą powiązane – średnicę przewodu należy dostosowywać właśnie do przedziału mocy. Jeśli będzie się ona mieścić w przedziale od 12 do 15 kilowatów, możesz wybrać przewód 5 x 10 mm. Przewody o większym przekroju stosowane są w budynkach o podwyższonej mocy, lub oddalonych na dużą odległość od złączy energetycznych. 

Pozostałe istotne kryteria wyboru, to także liczba żył znajdujących się w rdzeniu danego przewodu, napięcie jego izolacji, a także materiał, z którego żyły zostały wykonane. Ponadto, często określa się minimalną temperaturę przewodu w trakcie jego montażu oraz maksymalną temperaturę w czasie zwarć.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here