Zniesienie współwłasności nieruchomości – najważniejsze informacje

0
192
Zniesienie współwłasności nieruchomości

Zniesienie współwłasności nieruchomości może nastąpić w każdym czasie. W takiej sytuacji należy pamiętać, że osoba, która jest zainteresowana właśnie takim zniesieniem powinna przede wszystkim skorzystać z roszczenia, które jej przysługuje, właśnie w przedmiocie zniesienia współwłasności.

Warto także przytoczyć tutaj art. 210 1 Kodeksu cywilnego, który wyraźnie mówi, że każdy kto jest współwłaścicielem ma możliwość żądania zniesienia współwłasności. Ustawodawca uregulował również kwestię tego, że roszczenie takie nie ulega przedawnieniu (mówi o tym art. 220 Kodeksu cywilnego).

Istnieje także swoboda wyboru, która powstaje z momentem zażądania zniesienia współwłasności nieruchomości jednakże taka swoboda może ulegać pewnym ograniczeniom. Otóż, art. 210 Kodeksu cywilnego wyraźnie mówi, że uprawnienie do zniesienia współwłasności nieruchomości powinno zostać wyłączone. Wyłącznie to musi nastąpić przez określoną czynność prawną, która nie powinna być dłuższa niż 5 lat. Jednakże powinna nastąpić w ostatnim roku, ale przed upływem terminu, jaki został zastrzeżony. Dodatkowo dopuszczalne jest to, by dokonać przedłużenia takiego terminu na następne 5 lat. Po wybraniu takiego rozwiązania niedopuszczalne będzie dalsze ponawianie. Należy także zaznaczyć to, że dana czynność prawna, dzięki której istnieje możliwość wyłączenia  uprawnienia do zniesienia współwłasności nieruchomości, będzie odnosiła skutek również pod względem osoby, która nabyła udziały we współwłasności (mówi o tym art. 221 Kodeksu cywilnego).

Jakie są sposoby zniesienie współwłasności?

Zniesienie współwłasności nieruchomości (https://kancelariagruchacz.pl/zniesienie-wspolwlasnosci-nieruchomosci/) może nastąpić na kilka różnych sposobów  – oczywiście dotyczy to nie tylko trybu umownego, ale również trybu sądowego. Polskie prawo wyróżnia trzy możliwości zniesienia współwłasności, a są nimi:

  • podział fizyczny,
  • przyznanie nieruchomości na własność konkretnemu współwłaścicielowi, natomiast musi się to odbyć z obowiązkiem spłaty,
  • sprzedaż nieruchomości, jak również podział kwoty uzyskanej ze sprzedaży.

Podział ceny sprzedaży

Podział ceny sprzedaży jest jednym ze sposobów zniesienia współwłasności i jest to oczywiście podział cywilny – chodzi o to, że przy sprzedaży nieruchomości powinno dojść do podziału uzyskanych środków pieniężnych, podział taki musi być stosowny do wielkości udziałów. Rozwiązanie to jest  dopuszczalne nie tylko przy umownym, ale też przy sądowym zniesieniu współwłasności.

Sprzedaż nieruchomości, która jest wspólna odbywa się w postępowaniu sądowym. Wtedy też zarządza się to, gdy nie występuje sposobność do przeprowadzenia podziału w naturze, jak również, gdy występuje brak okoliczności, które mogłyby uzasadniać przyznanie rzeczy w odniesieniu do wyłącznej własności któremuś ze współwłaścicieli.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here